Mikrobiológia pôdy v rukách roľníka – kurz

Zdravá pôda je základom pre pestovanie bez chémie s dosiahnutím výborných výsledkov v kvalite aj kvantite pestovaných plodín zeleniny aj ovocia. Spolu so Školou permakultúry – PEAR sme pripravili pre vás kurz, prinášajúci praktické zručnosti a nové vedomosti o tom,…

Usmernenie k 2% (1,5%/3%) dane pre rok 2019 – zdaňovacie obdobie roku 2018

Ďakujeme za vaše rozhodnutie presmerovať 2% (resp. 1,5%, resp. 3%) Vašich daní nášmu združeniu. V nasledujúcich riadkoch nájdete usmernenia k systému presmerovania podielu zaplatenej dane. Ak ste ZAMESTNANCOM –> Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň…

„Vtáci na kŕmidle“ – vydali sme plagát formátu A2

Plagát „Vtáci na kŕmidle“ – formát A2 V zime, najmä pri vyššej snehovej pokrývke a silnejších mrazoch majú vtáci v prírode výrazne zhoršené podmienky pre svoje prežitie. V tomto období im môžeme ponúknuť náhradnú potravu, ktorá mnohým umožní zdarne prežiť…