Staré a krajové odrody – trochu odborných termínov o ich ochrane

Biodiverzita plodín – „staré husle dobre hrajú“ Genofond rastlinných druhov predstavuje dôležitú súčasť biologickej diverzity, z ktorej má ľudstvo veľký úžitok. Na Slovensku sa ako plodiny pestujú viac ako 160 druhov rastlín. Genofond pestovaných druhov reprezentujú nielen moderné odrody, kultivary…

„O sbírání a uschovávání semen“ – text z roku 1893

O sbírání a uschovávání semen. Zdroj: časopis „Česká flora“, ročník 1893 Při sbírání semen jedná se v první řadě rozeznati pravý čas zrání. Fazole a hrách dozrávají, když lusky se odbarvují, schnou a dřevnatí a př pohybu chrastí. Lusky tyto…