EDS projekt v období máj 2013 – september 2014

Aktivity projektu. Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS, ktoré realizuje v rámci dlhodobého programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom projektu je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v…

Alter Nativa Brdárka – niekoľko informácií o spoločenstve v hornogemerskej obce Brdárka

Alter Nativa Brdárka Aktivity spoločenstva v združení Alter Nativa o.z. BrdárkaNiekoľko informácií o spoločenstve združenia Alter Nativa v hornogemerskej obci BrdárkaZmysluplnosť bytiaSme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by…

Podpora činnosti ČK AN

Podpora činnosti Čitateľského klubu Alter Nativa Bez podpory priaznicov klubu by sme mohli vo vydávaní kníh postupovať iba veľmi pomalým tempom. Preto oslovujeme našich priaznivcov s ponukou spolupodieľať sa na vydávaní kníh prostredníctvom klubu.Činnosť klubu môžete podporiť akoukoľvek peňažnou sumou,…