EDS projekt v období máj 2013 – september 2014

Aktivity projektu. Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS, ktoré realizuje v rámci dlhodobého programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom projektu je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v…

Alter Nativa Brdárka – niekoľko informácií o spoločenstve v hornogemerskej obce Brdárka

http://www.alter-nativa.sk Alter Nativa Brdárka Aktivity spoločenstva v združení Alter Nativa o.z. Brdárka Niekoľko informácií o spoločenstve združenia Alter Nativa v hornogemerskej obci Brdárka   Zmysluplnosť bytia Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame…