Trvalé podiely v Brdárskom spolku podielnickom.

  Podmienky získania trvalých podielov v BSP. Ak ste prijali rozhodnutie podporiť našu činnosť zaobstaraním si TRVALÝCH PODIELOV v našom Brdárskom spolku podielnickom, učiňte nasledovné kroky:   Jeden podiel v BSP = 17 EUR, počet obstaraných podielov nie je obmedzený.…

Podiely BSP pre rozvoj včelárstva v Brdárke

Sme potešení, že ste sa rozhodli zaobstarať si trvalé či pôžičkové podiely slúžiace na rozvoj včelárstva v Brdárke. Možnosti ako si zaobstarať trvalé podiely sú viaceré. Môžete odoslať obeživo (jeden podiel = 17 EUR) na náš bankový účet medzibankovým prevodom.…

Podiely BSP na nákup pozemkov za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín v Brdárke

Sme potešení, že ste sa rozhodli zaobstarať si trvalé podiely slúžiace na nákup pozemkov za účelom vybudovania chránených sadov pôvodných krajových ovocnín. Možnosti ako si zaobstarať trvalé podiely sú viaceré. Môžete odoslať obeživo (jeden podiel = 17 EUR) na náš…

EDS projekt v období máj 2013 – september 2014

Aktivity projektu. Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS, ktoré realizuje v rámci dlhodobého programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom projektu je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v…