Úvod k permakultúre

Permakultúra(Permanentná kultúra)ČO JE PERMAKULTÚRA?Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí, obcí, sídlisk a miest. Jej dizajny už boli otestované na všetkých kontinentoch a vo…

Vytváření komunit – Výtah z knihy „V jiném rytmu“ od M. Scotta Pecka

1) CO TO JE KOMUNITA Výtah z knihy „V jiném rytmu“ od M. Scotta Pecka KOMUNITA Pokud máme toto slovo používat smysluplně, musíme je ohraničit na skupinu jednotlivců, kteří se naučili spolu upřímně komunikovat, jejichž vztahy jsou hlubší než jejich…

Stanovy

Alter Nativa občianske združenie S t a n o v y Článok I. Základné ustanovenia Názov Združenia je Alter Nativa v texte ďalej ako ”Združenie” Sídlom Združenia je Brdárka 11, PSČ 049 34. Článok II. Poslanie a ciele Poslaním a…