Osobitosti čeľadí bôbovitých/ leguminóznych, ľuľkovitých a zelerovitých/ mrkvovitých.

Osobitosti jednotlivých čeľadí rastlín z hľadiska zachovávania semien. Čeľaď bôbovitých (Fabaceae)/ leguminóznych (Leguminosae), čeľaď ľuľkovitých (Solanaceae), čeľaď zelerovitých(Apiaceae)/ mrkvovitých (Daucaceae)   Čeľaď bôbovitých (Fabaceae)/ leguminóznych (Leguminosae) Fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris) je samoopelivá rastlina a neľahko sa kríži. Avšak hmyz predsa len…

Plagát a leták „Naša inakosť nás obohacuje“

Na tomto mieste môžete nájsť plagát „Naša inakosť nás obohacuje“ venovaný starým a krajovým odrodám, ako i leták venovaný téme. Plagát i leták môžeme zaslať poštou na Vašu adresu, (stačí zaslať známku 50 cent) resp. si môžete na tomto mieste…

Staré a krajové odrody – trochu odborných termínov o ich ochrane

Biodiverzita plodín – „staré husle dobre hrajú“ Genofond rastlinných druhov predstavuje dôležitú súčasť biologickej diverzity, z ktorej má ľudstvo veľký úžitok. Na Slovensku sa ako plodiny pestujú viac ako 160 druhov rastlín. Genofond pestovaných druhov reprezentujú nielen moderné odrody, kultivary…