Štúdia o súčasnom stave poľnohospodárstva na Slovensku.

Štúdia o súčasnom stave poľnohospodárstva na Slovensku a podporných vzdelávacích programov so zameraním na ekologické poľnohospodárstvo. Poradenská a vzdelávacia inštitúcia 5 P, s. r. o. sa na nás obrátila s prosbou o uverejnenie nimi vypracovanej „Štúdie o súčasnom stave poľnohospodárstva…

Úvod k permakultúre

Permakultúra(Permanentná kultúra)ČO JE PERMAKULTÚRA?Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí, obcí, sídlisk a miest. Jej dizajny už boli otestované na všetkých kontinentoch a vo…