Úvod k permakultúre

Permakultúra(Permanentná kultúra)ČO JE PERMAKULTÚRA?Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí, obcí, sídlisk a miest. Jej dizajny už boli otestované na všetkých kontinentoch a vo…

Vytváření komunit – Výtah z knihy „V jiném rytmu“ od M. Scotta Pecka

1) CO TO JE KOMUNITA Výtah z knihy „V jiném rytmu“ od M. Scotta Pecka KOMUNITA Pokud máme toto slovo používat smysluplně, musíme je ohraničit na skupinu jednotlivců, kteří se naučili spolu upřímně komunikovat, jejichž vztahy jsou hlubší než jejich…

História vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci

Podnet pre jej založenie sa zrodil u tkáčskeho tovariša Štefana Maliaka. Pravidelne totiž čítal Lichardov Obzor, v ktorom boli uverejnené stanovy pomocníc zakladaných v Nemecku. Maliak na stanovy upozornil Samuela Ormisa. Ormis Maliakov návrh na zriadenie podobnej pomocnice ihneď podporil.…