Usmernenie k 2% (1,5%/3%) dane pre rok 2018 – zdaňovacie obdobie roku 2017

Ďakujeme za vaše rozhodnutie presmerovať 2% (resp. 1,5%, resp. 3%) Vašich daní nášmu združeniu. V nasledujúcich riadkoch nájdete usmernenia k systému presmerovania podielu zaplatenej dane. Ak ste ZAMESTNANCOM –> Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o…

Pôžička Brdárskemu spolku podielnickemu

Vážení priatelia, ponúkame Vám možnosť podporiť rozvoj brdárskej pospolitosti účasťou v Brdárskom spolku podielníckom formou pôžičky. V prípade pôžičky pre Brdársky spolok podielnický prijímame tieto podiely v hodnote minimálne desiatich a maximálne sto podielov (teda 170 – 1700 Eur). Ak…