Trvalé podiely v Brdárskom spolku podielnickom.

  Podmienky získania trvalých podielov v BSP. Ak ste prijali rozhodnutie podporiť našu činnosť zaobstaraním si TRVALÝCH PODIELOV v našom Brdárskom spolku podielnickom, učiňte nasledovné kroky:   Jeden podiel v BSP = 17 EUR, počet obstaraných podielov nie je obmedzený.…

Usmernenie k 2% (1,5%/3%) dane pre rok 2018 – zdaňovacie obdobie roku 2017

Ďakujeme za vaše rozhodnutie presmerovať 2% (resp. 1,5%, resp. 3%) Vašich daní nášmu združeniu. V nasledujúcich riadkoch nájdete usmernenia k systému presmerovania podielu zaplatenej dane. Ak ste ZAMESTNANCOM –> Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o…