Stanovy

Alter Nativa občianske združenie S t a n o v y Článok I. Základné ustanovenia Názov Združenia je Alter Nativa v texte ďalej ako ”Združenie” Sídlom Združenia je Brdárka 11, PSČ 049 34. Článok II. Poslanie a ciele Poslaním a…

Historické „Stanovy vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci“

Prinášame zaujímavé historické „Stanovy vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci“ zo 14. februára 1869 STANOVY vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci. A) Všeobecné pravidlá. I. Firma spolku. §. 1. Vzájomná pomocnica vo Veľkej Revúci. II. Účel spolku. §. 2. a) V hraniciach…

Zásady fungovania „Potravinového družstva“

Zásady fungovania „Potravinového družstva“ (PD) v Revúcej založenej dňa 19.08.2001 Preambula „Potravinové družstvo“ v Revúcej je založené členmi a sympatizantami občianskeho združenia AlterNativa Revúca za účelom: – eliminácie množstva odpadov z obalov, do ktorých sa balia potraviny, ktoré nemusia byť…

Stanovy Potravného spolku vo Veľkej Revúci z roku 1869

Stanovy Potravného spolku vo Veľkej Revúci I. Viecha spolku § 1. Viecha spolku je: Potravný spolok vo Veľkej Revúci II. Okres účinkovania § 2. Mesto Veľká Revúca a jeho okolie III. Cieľ § 3. Sprostredkovať zásobovanie hlavne svojich členov, a…

Informácia k historickým Stanovám Potravinového spolku

PRVÝ POTRAVNÝ SPOLOK NA SLOVENSKU   Od roku 1867, keď bola v Revúcej založená Vzájomná pomocnica, nastalo isté zlepšenie ekonomickej situácie obyvateľstva. No mešťania boli predsa len chudobní. Toto ich postavenie bolo výsledkom znižovania železiarskeho podnikania. Ceny potravín na trhu…