Podpora činnosti ČK AN

Podpora činnosti Čitateľského klubu Alter Nativa Bez podpory priaznicov klubu by sme mohli vo vydávaní kníh postupovať iba veľmi pomalým tempom. Preto oslovujeme našich priaznivcov s ponukou spolupodieľať sa na vydávaní kníh prostredníctvom klubu.Činnosť klubu môžete podporiť akoukoľvek peňažnou sumou,…

Kontakt

Adresa pre poštový styk: Alter Nativa o.z. Brdárka 11 SK 049 34 Brdárka Sídlo komunitného centra: Alter Nativa o.z. Brdárka 36 SK 049 34 Brdárka Telefonický kontakt sídla v Brdárke: Tel.: +421 587 931 056 Fax: +421 587 931 056…

Naša činnosť

Naša činnosť sa odvíja vo viacerých oblastiach, medzi najvýznamnejšie patria: Aktivity započané (resp. uskutočnené) počas pôsobenia organizácie v meste Revúca. (roky 1997-2004)  Vzájomná pomocnica  Potravinové družstvo  Odpady  Vzdelávanie Aktivity združenia v novom sídle v obci Brdárka (od r. 2004)  Pospolitosť…