Naše aktivity

Pôsobíme najmä v Brdárke a okolí. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov dobrovoľníkom v rámci Erazmus+ vydavateľskej činnosti, v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky včeláreniu O všetkých…

Alter Nativa Brdárka – niekoľko informácií o spoločenstve v hornogemerskej obce Brdárka

Alter Nativa Brdárka Aktivity spoločenstva v združení Alter Nativa o.z. BrdárkaNiekoľko informácií o spoločenstve združenia Alter Nativa v hornogemerskej obci BrdárkaZmysluplnosť bytiaSme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by…

Podpora činnosti ČK AN

Podpora činnosti Čitateľského klubu Alter Nativa Bez podpory priaznicov klubu by sme mohli vo vydávaní kníh postupovať iba veľmi pomalým tempom. Preto oslovujeme našich priaznivcov s ponukou spolupodieľať sa na vydávaní kníh prostredníctvom klubu.Činnosť klubu môžete podporiť akoukoľvek peňažnou sumou,…