Usmernenie k 2% (1,5%/3%) dane pre rok 2019 – zdaňovacie obdobie roku 2018

Ďakujeme za vaše rozhodnutie presmerovať 2% (resp. 1,5%, resp. 3%) Vašich daní nášmu združeniu. V nasledujúcich riadkoch nájdete usmernenia k systému presmerovania podielu zaplatenej dane. Ak ste ZAMESTNANCOM –> Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň…

Naše aktivity

Pôsobíme najmä v Brdárke a okolí. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov dobrovoľníkom v rámci Erazmus+ vydavateľskej činnosti, v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky včeláreniu O všetkých…

Alter Nativa Brdárka – niekoľko informácií o spoločenstve v hornogemerskej obce Brdárka

http://www.alter-nativa.sk Alter Nativa Brdárka Aktivity spoločenstva v združení Alter Nativa o.z. Brdárka Niekoľko informácií o spoločenstve združenia Alter Nativa v hornogemerskej obci Brdárka   Zmysluplnosť bytia Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame…