Alter Nativa Brdárka – niekoľko informácií o spoločenstve v hornogemerskej obce Brdárka

Alter Nativa Brdárka Aktivity spoločenstva v združení Alter Nativa o.z. BrdárkaNiekoľko informácií o spoločenstve združenia Alter Nativa v hornogemerskej obci BrdárkaZmysluplnosť bytiaSme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by…

Usmernenie k 2% (1,5%/3%) dane pre rok 2018 – zdaňovacie obdobie roku 2017

Ďakujeme za vaše rozhodnutie presmerovať 2% (resp. 1,5%, resp. 3%) Vašich daní nášmu združeniu. V nasledujúcich riadkoch nájdete usmernenia k systému presmerovania podielu zaplatenej dane. Ak ste ZAMESTNANCOM –> Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o…

Podpora činnosti ČK AN

Podpora činnosti Čitateľského klubu Alter Nativa Bez podpory priaznicov klubu by sme mohli vo vydávaní kníh postupovať iba veľmi pomalým tempom. Preto oslovujeme našich priaznivcov s ponukou spolupodieľať sa na vydávaní kníh prostredníctvom klubu.Činnosť klubu môžete podporiť akoukoľvek peňažnou sumou,…

EDS projekt v období jún 2011 – jún 2012

Aktivity projektu. Alter Nativa o.z. je hostiteľskou organizáciou pre projekty EDS, ktoré realizuje v rámci programu Environmentálne Edukačné Centrum v malej horno-gemerskej obci Brdárka. Zámerom centra je šírenie poznatkov a princípov trvalo udržateľného života a ich praktická realizácia v našom…