Vytváření komunit – Výtah z knihy „V jiném rytmu“ od M. Scotta Pecka

1) CO TO JE KOMUNITA Výtah z knihy „V jiném rytmu“ od M. Scotta Pecka KOMUNITA Pokud máme toto slovo používat smysluplně, musíme je ohraničit na skupinu jednotlivců, kteří se naučili spolu upřímně komunikovat, jejichž vztahy jsou hlubší než jejich…

Stanovy

Alter Nativa občianske združenie S t a n o v y Článok I. Základné ustanovenia Názov Združenia je Alter Nativa v texte ďalej ako ”Združenie” Sídlom Združenia je Brdárka 11, PSČ 049 34. Článok II. Poslanie a ciele Poslaním a…

História vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci

Podnet pre jej založenie sa zrodil u tkáčskeho tovariša Štefana Maliaka. Pravidelne totiž čítal Lichardov Obzor, v ktorom boli uverejnené stanovy pomocníc zakladaných v Nemecku. Maliak na stanovy upozornil Samuela Ormisa. Ormis Maliakov návrh na zriadenie podobnej pomocnice ihneď podporil.…

Historické „Stanovy vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci“

Prinášame zaujímavé historické „Stanovy vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci“ zo 14. februára 1869 STANOVY vzájomnej Pomocnice vo Veľkej Revúci. A) Všeobecné pravidlá. I. Firma spolku. §. 1. Vzájomná pomocnica vo Veľkej Revúci. II. Účel spolku. §. 2. a) V hraniciach…