Rodili sme doma

Na sklonku roka 2010 vydalo vďaka neoblomnej húževnatosti autorky naše združenie knihu „Rodili sme doma“.

 

 

 

Rodili sme doma

10 príbehov plánovaného domáceho pôrodu slovenských rodín.
Alexandra Kešeľová

Rodili sme doma, kniha, ktorá ponúka a hodnoverne obhajuje v súčasnej dobe doposiaľ tabuizovanú možnosť – privítať dieťa na svet v útulnom a bezpečnom domácom prostredí. Táto kniha prináša informácie, ktoré znamenajú možnosť voľby.

Prvá časť tejto jedinečnej knihy pojednáva o domácom pôrode z hľadiska bezpečnosti a legálnosti, teda jeho súlade s právom. Venuje sa tiež všeobecným poznatkom o prirodzenom pôrode – jeho prínosom pre dieťa, matku i spoločnosť.

Druhá časť prináša 10 príbehov domácich pôrodov slovenských rodín, doplnených autentickými fotografiami.

Prvá slovenská kniha o plánovaných domácich pôrodoch je venovaná mladým dievčatám, všetkým ženám, rodinkám, pôrodným asistentkám, študentom medicíny, pôrodniciam a premýšľajúcim ľuďom, ktorým nie je ľahostajný stav našej spoločnosti.

 

Kniha bola vydaná vďaka neoblomnej húževnatosti autorky a podpore čitateľov a sponzorov v rámci „Čitateľského klubu Alter Nativa“, projektu vydávania čitateľmi spolufinancovaných knižiek na sklonku roku 2010.

Objednať si knihu môžete prostredníctvom webovej stránky autorky: http://vnimavetehotenstvo.sk.