O nás
Naša činnosť
Aktuality
Permakultúra
Staré a krajové odrody...
Komunitou podpor. poľnoh.
Naša ponuka
Brdársky spolok podielnický
Európska dobrovoľn. služba
Čitateľský klub
Galérie
Podporte naše snaženie
Brdársky spolok podieln.
Pôžička pre BSP
Energia vo forme peňazí
Členstvo v AN
Knižnica Alter Nativa
Presmerujte 2%dane
Poďakovanie
Linky
Kontakt
 
Zaježová
Changenet
Pozitivní noviny
Mašekov Mlyn
Ekovesničky.org
BIO spotrebiteľ
Biomed
Permakultúra
Sosna
Riziká očkovania
Prirodné záhrady
 
Predstavenie vydaných a pripravovaných titulov kníh.
 
Vydali sme v roku 2007
 
Vydali sme v roku 2008
 
Vydali sme v roku 2010
 
Vydali sme v roku 2011
 
Vydali sme v roku 2011
 
Vydali sme v roku 2012
 
Vydali sme v roku 2016.
 
 
Podporte naše snaženie presmerovaním 2% Vašich daní.

Podporte naše snaženie presmerovaním 2% Vašich daní.

Vážení návštevníci www.alter-nativa.sk

V minulom roku ste už po druhý krát mali možnosť rozhodnúť komu prenecháte 2% zo svojej už zaplatenej dane.
Mohli ste ich ponechať štátu, tak ako zvyšných 98% (štát vám za ne zabezpečuje ochranu, vzdelanie vašich detí, zdravotnícku starostlivosť...), alebo sa rozhodnúť pre niektorú zo stoviek notárskou komorou registrovaných organizácií, ktoré pracujú na rozvoji a ochrane duchovných hodnôt, ochrane ľudských práv, ochrane a tvorbe životného prostredia a iných podobných verejne prospešných činnostiach.
V roku 2005 majú túto možnosť okrem fyzických osôb (zamestnancov, podnikateľov, živnostníkov, SZČO) opäť aj právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá,...). Výška podielu 2% u fyzických osôb zostáva nezmenená, minimálne 20,- Sk. U právnických osôb nesmú byť 2% menej ako 250,- Sk. Právnické osoby môžu svoje 2% venovať jednému alebo viacerým prijímateľom.

Od konca apríla 2004 sídli naša skupina v malebnej gemerskej obci Brdárka. Zdieľame názor, že malé, viac, či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami k sebe a k prírodným zdrojom sú ďalej na ceste k trvalej udržateľnosti ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a velikášskych projektov.

V zmysle zásad permakultúrnych pravidiel venujeme prvý rok v novom prostredí najmä pozorovaniu miestnych špecifík, zabývaniu sa, zosúladeniu sa s prostredím.
Od mája 2004 sme v Brdárke usporiadali Úvodný kurz PK s praktickou ukážkou permakultúrnych riešení, pri ktorom vznikli pri miestnom obecnom penzióne kompostovacia toaleta, pripravilo sa miesto pre altánok, vybudovali bylinkové záhony a bioparenisko. Fotografie z kurzu nájdete na našej internetovej stránke.
Konferencia o domácom vzdelávaní v máji 2004 v Brdárke, spoluusporiadateľom ktorej sme boli poukázala na prekážky v presadzovaní vo svete prirodzenej formy domáceho vzdelávania detí. Počas tradičných Folklórnych slávností v Brdárke sme v permakultúrnom stánku návštevníkom festivalu ponúkali literatúru a informácie a zdravé dobroty z našej kuchyne.
Popri množstve ďalších aktivít sme vykonali rekonštrukciu kúrenia v miestnom obecnom penzióne, postavili dreváreň, na štyroch miestach v obci zriadili obecné kompostoviská.
Venovali sme sa koľko sme mohli i nám azda najmilším činnostiam - pestovaniu organickým spôsobom, a dostali za to bohatú úrodu mrkvy, cvikle, zemiakov, fazule, hrachu, hlúbovín, byliniek...
V uplynulom roku sme zakúpili dom, v ktorom - po rekonštrukcii budú učebné a konferenčné priestory ako i ubytovacie priestory.
Na sklonku roku sme sa vo Viedni zúčastnili zaujímavej konferencie „Sustainable Lifestyles in Europa", ktorú poriadala rakúska organizácia SOL - Solidarität Ökologie und Lebensstil.

Za aktívnu prácu v oblasti ochrany prírody, životného prostredia ľudí a za propagáciu a realizáciu environmentálnych projektov v meste Revúca bola 18.6.2004 občianskemu združeniu Alter Nativa udelená Cena primátora mesta Revúca.

Na rok 2005 chystáme mimo iných aktivít i Fašiangovú veselicu, kurz permakultúrneho dizajnu, stavbu obecnej sušiarne na ovocie, víkendové stretnutia priateľov alternatívneho života, zriadenie prezentačnej lesnej záhrady, školenia a semináre na témy súvisiace so zameraním združenia. Radi by sme sa povenovali tiež rozvinutiu internetového obchodíku s produktami umeleckej i úžitkovej podstaty. Informácie nájdete na našej internetovej stránke www.alter-nativa.sk.

Presťahovaním sídla združenia do Brdárky vzniká v máji 2004 Alter Nativa - regionálna skupina Revúca. Dobrovoľníci skupiny započali s realizáciou zámeru vybudovania Detského parku v Revúcej. Pri komunikácii s občanmi mesta Revúca sa neustále opakovala požiadavka udržiavaného detského ihriska, kde by sa mohli stretávať nielen deti ale aj rodičia. Ľudia požadovali plochu, ktorá by bola bezpečná, kvalitne udržiavaná a hlavne vizuálne atraktívna. Konštrukčné aj materiálové riešenia doteraz budovaných ihrísk neumožňovali kreatívne vyžitie ba práve naopak, niekedy svojimi konštrukčnými vlastnosťami skôr na malé deti pôsobili ohrozujúco. Všetky tieto názory a pozorovania nás priviedli k myšlienke vytvorenia priestrannej hracej plochy, ktorá by bola vizuálne atraktívna, poskytovala dostatok zelene aj priestoru pre deti aj psov chovaných v bytoch. Bola spracovaná projektová dokumentácia finančne nenáročného detského parku, ktorý podporilo Mestské zastupiteľstvo Revúcej. Temer rok trvalo aktivistom združenia získanie všetkých potrebných povolení od úradov, v jarných mesiacoch sa započne so samotným budovaním.
O zachovanie a rozvíjanie triedeného zberu odpadov v meste Revúca a okolitých obciach sa aktívne stará viac ako 50 dobrovoľníkov regionálnej skupiny.
Aktivity nadchádzajúceho roku sa v Revúcej okrem prioritnej Detskej dedinky budú zameriavať najmä na znižovanie množstva odpadov a propagáciu kompostovania, triedeného zberu a recyklácie odpadov. Pokračovať budú revúcki aktivisti v tradičných aktivitách „Potravinové družstvo“ a „Vzájomná pomocnica“, ktorými si navzájom pomáhajú členovia a sympatizanti združenia. Koncom roku 2005 revúčanov opäť čaká aktivita „Vianočná recyklácia“, bude to už jej siedmy ročník.

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť naše snaženie prenechaním 2% vami odvedenej dane pre uskutočnenie našich cieľov. Inštrukcie potrebné k poukázaniu 2% dane nájdete na tejto www stránke.
O použití získaných prostriedkov Vás budeme informovať prostredníctvom www.alter-nativa.sk.

Stiahnite si informácie o uskutočnených aktivitách a dosiahnutých výsledkoch o.z. Alter Nativa.
Vo formáte RTF
Vo formáte TXT

Ak ste sa rozhodli napomôcť nášmu snaženiu prenechaním svojich 2% zaplatenej dane prečítajte si inštrukcie k ich poukázaniu kliknutím na tento odkaz.

 
esp   esp   eng   ger
 
O krok späť   Stránka vhodná pre tlač   pošli upozornenie na tento článok emailom O krok dopredu
 


Všetky práva vyhradené: Alter Nativa, o.z. © 2005 Technická podpora: podpora@alter-nativa.sk
Design: Ľuboslav Kučerák, ProNGO © 2003
Reengineering, web development, support: Myšýk @ PIXO WebDesign © 2004-2011
Zobrazenie stránok je optimalizované pre rozlíšenie 800 x 600, v kódovej stránke Win-1250.