O nás
Naša činnosť
Aktuality
Permakultúra
Staré a krajové odrody...
Komunitou podpor. poľnoh.
Naša ponuka
Brdársky spolok podielnický
Európska dobrovoľn. služba
Čitateľský klub
Galérie
Podporte naše snaženie
Poďakovanie
Linky
Kontakt
 
Zaježová
Changenet
Pozitivní noviny
Mašekov Mlyn
Ekovesničky.org
BIO spotrebiteľ
Biomed
Permakultúra
Sosna
Riziká očkovania
Prirodné záhrady
 
Predstavenie vydaných a pripravovaných titulov kníh.
 
Vydali sme v roku 2007
 
Vydali sme v roku 2008
 
Vydali sme v roku 2010
 
Vydali sme v roku 2011
 
Vydali sme v roku 2011
 
Vydali sme v roku 2012
 
Vydali sme v roku 2016.
 
 
Publikácia
Pridané dňa: 30.11.2011 | Pridal: Marcel Antal

Úvodné slová

Alter Nativa o.z. od roku 2007 realizuje program vydávania čitateľmi spolufinancovaných knižiek. Týmto spôsobom je možné vydávať knihy, o ktorých si myslíme, že sú veľmi kvalitné a potrebné, avšak trhovo nie až tak výnosné a teda nezaujímavé pre komerčných vydavateľov.

Úvod do permakultúry od Billa Mollisona a Reny Mia Slay

Na marec 2012 pripravujeme vydanie publikácie Úvod do permakultúry od Billa Mollisona a Reny Mia Slay.

Kniha Vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry - na praktických príkladoch.

Obsahuje kapitoly ktoré smerujú k etickému využívaniu krajiny – energeticky úsporné navrhovanie pozemkov, záhrad a budov, metódy plánovania a designu, zdroje z domových odpadov, recyklácia, komunitné finančné systémy, poľnohospodárske zvieracie kŕmne systémy, prepojenie pastvín a úžitkových stromov, ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilovín, stratégie pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo, primerané technológie ...

Je vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi.

Obsahuje množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach, s využitím miestnych zdrojov rešpektujúc tak základné princípy permakultúry.

Permakultúra je o navrhovaní trvalo udržiteľných ľudských sídiel. Je to prístup k životu, založený na etickom využívání krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy, rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktivnych komunít.

Niečo z obsahu:
- Energeticky úsporné navrhovanie pozemkov a záhrad, metódy plánovania a dizajnu.
- Umiestnenie a dizajn domu, integrácie budov a rastlín, zdroje z domových odpadov.
- Mestská permakultúra: design záhradky, recyklácia a komunitné finančné systémy.
- Najvýhodnejšia využitie plotov, treláže, skleníkov a chladníkov.
- Slepačie a prasačie kŕmne systémy, integrácia pastvín a úžitkových stromov.
- Ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilnín.
- Ako ovplyvňovať mikroklímu okolo domu a v záhradke.
- Stratégia pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo a primerané technológie...

Jazyk knihy: český a slovenský
Počet strán: cca 240
Formát A4

Prispejte na vydanie

Na vydanie potrebujeme získať celkom 10000 Eur, podporiť jej vydanie je možné akoukoľvek sumou bezhotovostným prevodom na účet 8617101/5200, ako variabilný symbol uveďte: 0600, do správy pre prijímateľa: Vaše meno a adresa na ktorú pošleme knihu a prípadne i tel. číslo. Podporovatelia vydania z Českej republiky môžu využiť účet vedený v Kč 2500230717/2010 /Fio banka a.s./ - ako variabilný symbol uveďte: 0600, do správy pre prijímateľa: Vaše meno a adresa na ktorú pošleme knihu a prípadne i tel. číslo.
Ak máte záujem využiť možnosť platby platobnou kartou, navštívte našu výzvu na portáli Ľudia ľuďom.

Bezplatné výtlačky pre podporovateľov

Ak sa Váš príspevok rovná sume 13 Eur, (350 Kč) alebo je vyšší, dostanete od nás ako poďakovanie jeden výtlačok knihy, knihu zasielame na adresu podporovateľov prednostne - ihneď po jej vydaní.

Ak cítite, že táto kniha by mala uzrieť svetlo sveta čo najskôr a rozhodnete sa prispieť na vydanie knihy sumou 25 Eur a viac, (690 Kč a viac) okrem dvoch výtlačkov knihy pre Vás, uvedieme (ak nebudete mať nič proti) Vaše meno (meno Vašej organizácie) v publikácii v časti venovanej poďakovaniu podporovateľom vydania.
Ak máte záujem využiť možnosť platby platobnou kartou, navštívte našu výzvu na portáli Ľudia ľuďom

Pôžičky na vydanie.

V prípade, ak máte možnosť podporiť vydanie knihy formou pôžičky (100 Eur a viac), môžete takto eticky uložiť Vaše peniaze, podrobnosti a zmluvné ošetrenie pôžičky dohodneme individuálne. Kontaktujte nás prosím prostredníctvom tohto odkazu, resp. volajte tel: 0903318499.

Inzercia v knihe

Strany v závere publikácie sú vyhradené pre inzerciu firiem či združení pôsobiacich v oblastiach blízkych tematike knihy. Inzertné strany budú plnofarebné.

--> Rozmery inzertných plôch nájdete po kliknutí TU (súbor *.pdf).
--> Cenník inzertnej plochy publikácie nájdete po kliknutí TU (súbor *.pdf).

Predobjednávka prostredníctvom www.darceky.sk

Publikáciu si môžete i predobjednať prostredníctvom našej: www.darceky.sk.

Ďakujeme za podporuPrehlásenie k autorským právam

S ohľadom na správy spochybňujúce ošetrenie autorských práv k znovuvydaniu knihy Úvod do permakultúry vydávame nasledovné Prehlásenie k autorským právam.


esp   esp   eng   ger
 


Všetky práva vyhradené: Alter Nativa, o.z. © 2005 Technická podpora: podpora@alter-nativa.sk
Design: Ľuboslav Kučerák, ProNGO © 2003
Reengineering, web development, support: Myšýk @ PIXO WebDesign © 2004-2011
Zobrazenie stránok je optimalizované pre rozlíšenie 800 x 600, v kódovej stránke Win-1250.